Fiscus wijst op belang om vennootschapsaangifte tegen 30.09.2021 in te dienen

Heeft een vennootschap te veel voorafbetaald voor inkomstenjaar 2020, dan was er de mogelijkheid om vóór 31 maart 2021 (voor boekjaren afsluitend op 31.12.2020) de fiscus te vragen om dit surplus meteen terug te betalen, of dit te gebruiken als eerste voorafbetaling voor boekjaar 2021.

Fiscus wijst op belang om vennootschapsaangifte tegen 30.09.2021 in te dienen

Heeft een vennootschap te veel voorafbetaald voor inkomstenjaar 2020, dan was er de mogelijkheid om vóór 31 maart 2021 (voor boekjaren afsluitend op 31.12.2020) de fiscus te vragen om dit surplus meteen terug te betalen, of dit te gebruiken als eerste voorafbetaling voor boekjaar 2021. Voor wie geen actie ondernam, wordt hetgeen te veel betaald werd later via de belastingaangifte terugbetaald.

In principe heeft een vennootschap tijd tot 28.10.2021 voor het indienen van de belastingaangifte (balansdata van 31.12.2020 tot en met 28.02.2021). De fiscus heeft op 27.08.2021 op zijn website echter laten weten dat wie een snellere terugbetaling wenst ten laaste op 30.09.2021 de aangifte vennootschapsbelasting moet indienen. De aangifte krijgt dan voorrang waardoor in principe reeds tegen eind december 2021 terugbetaald wordt.