Uitstel aanvragen vóór 15.09.2021 betaling sociale bijdragen derde kwartaal 2021

Zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis kunnen ook in het derde en vierde kwartaal van 2021 aanspraak maken op betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen.

Uitstel aanvragen vóór 15.09.2021 betaling sociale bijdragen derde kwartaal 2021

Zelfstandigen die getroffen worden door de coronacrisis kunnen ook in het derde en vierde kwartaal van 2021 aanspraak maken op betalingsfaciliteiten voor de sociale bijdragen. In principe moet men tegen uiterlijk 30.09.2021 de voorlopige sociale bijdragen van het derde kwartaal van 2021 betaald hebben, alsook de regularisatiebijdragen die verschuldigd zijn voor het bijdragejaar 2018, 2019 of 2020 én die vervallen op 30.09.2021. Er kan echter uitstel van betaling verkregen worden als hiervoor vóór 15.09.2021 een aanvraag ingediend wordt bij het desbetreffende sociaal verzekeringsfonds.

Bij deze aanvraag moet een toelichting gegeven worden over de moeilijkheden die ondervonden worden door de Coronacrisis. In dat geval moeten de sociale bijdragen uiterlijk op 30.09.2022 betaald zijn. Respecteert u deze nieuwe betalingstermijn niet, dan zijn er verhogingen wegens laattijdige betaling verschuldigd. Door uitstel te vragen blijft u echter alle sociale rechten opbouwen alsof u bijdragen betaalde. Naast uitstel van betaling kan u, onder bepaalde voorwaarden, ook een vermindering of een vrijstelling van de sociale bijdragen aanvragen. Ook voor de sociale bijdragen die u in december 2021 moet betalen kan uitstel bekomen worden zo vóór 15.12.2021 een aanvraag ingediend wordt.